Raadsvergadering 15-07-19


De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

Raadsvergadering 15 juli 2019

Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken. 

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2019 [besluit]
 • Bestemmingsplan Bandijk 20 t/m 20D, Terwolde [besluit]
 • Verslag ronde-tafelgesprekken 1 juli 2019 [besluit]
 • Vaststellen bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet [finaal debat]
 • Brand bij Attero [finaal debat]
 • Startnotitie Regionale Energie Strategie [finaal debat]
 • Regionale Programmering Werklocaties [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Algemene plaatselijke verordening 2019 [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier: https://voorst.notubiz.nl/vergadering/573943/gemeenteraad%2015-07-2019 
  In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl