Raadsvergadering 23-09-19


De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld.

Gemeenteraad Voorst

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune. Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken. 

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over: 

 • Bestemmingsplan Middendijk naast nr. 52, Nijbroek [besluit]
 • Verslag besloten raadsvergadering 8 juli 2019 (openbaar vanaf 17 juli 2019) [besluit]
 • Verslag informatieve beeldvormende vergadering 8 juli 2019 [besluit]
 • Verslag ronde-tafelgesprekken 9 september 2019 [besluit]
 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 16 september 2019 [besluit]
 • Kadernota schuldhulpverlening 2019 – 2022 [finaal debat]
 • Integraal Wegenplan Voorst 2020 – 2024 [finaal debat]
 • Oriëntatienota samenwerkingsverbanden [finaal debat]
 • Evaluatie effect maatregelen beperking overlast hondenpoep [finaal debat]
 • Procesevaluatie Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst [finaal debat]
 • Programma Water 2020 – 2025 [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u hier: https://voorst.notubiz.nl/vergadering/573946/gemeenteraad%2023-09-2019 
  In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-27 92 17 , Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571-27 93 87 of raad@voorst.nl