Raadsvergadering 27-01-20


De raad debatteert op maandag 27 januari om 19.30 uur.

Gemeenteraad Voorst

U bent van harte welkom! 

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een rondetafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken. 

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 

 • Mutatie fractievertegenwoordiger [besluit]
 • Aanwijzing griffier en locogriffier [besluit]
 • Verslag rondetafelgesprekken 13 januari 2020 [besluit]
 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 14 januari 2020 [besluit]
 • Verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 20 januari 2020 [besluit]
 • Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemersvereniging Twello Centrum [finaal debat]
 • Ontwikkelingen Kajak-veldje Twello [finaal debat]
 • Evaluatie huisvesting, integratie en participatie statushouders 2014 – 2019 en Uitvoering motie De status van statushouders van 17 juni 2019 en informeren over Benchmark statushouders [finaal debat]
 • Nota evaluatie transities sociaal domein [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen over monitoring Sociaal Domein [finaal debat]
 • Evaluatie Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2015 [finaal debat]
 • Evaluatie uitvoering motie gratis sporten [finaal debat]
 • Beantwoording schriftelijke vragen over communicatie bestemmingsplannen [finaal debat]
 • Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG  [finaal debat; voorhangprocedure] 

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER  
  In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571-279 387 of raad@voorst.nl