Raadsvergadering en Ronde-tafelgesprekken 20 april 2020


De raadsvergadering en Ronde-tafelgesprekken vinden digitaal plaats.

Openbare raadsvergadering op maandag 20 april om 19.30 uur

Let op: tijdelijk alleen digitaal!
U kunt de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid) via https://voorst.raadsinformatie.nl/  Vervolgens klikt u op de knop “Live”.

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een Ronde-tafelgesprek zijn behandeld. Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken.

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Verslag Ronde-tafelgesprekken 2 maart 2020, pagina 5 en 6 [besluit]
 • Aanvulling op Bommenregeling 2019 [besluit]
 • Bestemmingsplan Buitenplaats De Koeweijde, Wilp [besluit]
 • Tweede Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut Belastingsamenwerking [besluit]
 • Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven [besluit]
 • Integraal Veiligheidsplan 2020 – 2024 [finaal debat]
 • Bestemmingsplan Rioolgemaal Kruisakkerweg 5, Twello [finaal debat]
 • Voorster Energie Strategie [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de Ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER.
Aansluitend zijn om ongeveer 20.15 uur Ronde-tafelgesprekken van de raad.

Let op: tijdelijk alleen digitaal!
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 11 mei 2020 vanaf 19.30 uur.

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via raad@voorst.nl, uiterlijk maandag 20 april 12 uur, maar liever eerder. De griffie neemt daarna contact met u op.

U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen.U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid)  via de website van de gemeenteraad: https://voorst.raadsinformatie.nl/  Vervolgens klikt u op de knop “Live”.

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Maandag 20 april vanaf ongeveer 20.15 uur

 1. Fasedocument-ontwerpfase (Definitief Ontwerp) verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst
  Het college is van plan een besluit te nemen over het fasedocument-ontwerpfase (definitief ontwerp) verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst. Voordat het college definitief een besluit neemt mag de raad hierover zijn  mening te geven. Met de vaststelling van dit document wordt groen licht gegeven voor de start van de volgende fase, namelijk de bouwfase.
 2. Maatregelen Grip op Samenwerken
  De gemeente werkt veel samen met andere gemeentes. Voor raadsleden is het moeilijk om dit goed te sturen of controleren. Dit initiatiefvoorstel van de raadsleden  Robert Bosch en Bert Visser stelt maatregelen voor om betere informatie te krijgen en beter te kunnen sturen. Het is de bedoeling dat ook in de andere gemeentes van de CleanTechRegio dezelfde soort voorstellen worden gedaan.
 3. Beantwoording schriftelijke vragen van Lijst Arend over alleenstaande vluchtelingenkinderen
  Op 19 maart 2020 heeft Lijst Arend schriftelijke vragen gesteld over alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hij vraagt het college of de gemeente Voorst zich wil melden om kinderen op te vangen, net als andere gemeentes al hebben gedaan. Met deze raadsmededeling beantwoordt het college zijn vragen. Het college vindt dat de keuze voor opvang van vluchtelingenkinderen een taak is van de rijksoverheid.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien op de gemeentelijke website https://voorst.raadsinformatie.nl/

 1. Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 2. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571-279 387 of raad@voorst.nl.