Raadsvergadering maandag 15 juni


Let op: tijdelijk alleen digitaal!

Digitale raadsvergadering

U kunt de raadsvergadering live volgen (beeld + geluid) via voorst.raadsinformatie.nl. Via de kalender klikt u op de raadsvergadering van 15 juni. Daarna  klikt u op de knop “Live”.

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken. Deze vergadering staat voornamelijk in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de jaarstukken 2019 en het voortgangsbericht 2020. Ook worden in deze vergadering  door de fracties algemene politieke beschouwingen op het komende begrotingsjaar uitgesproken.

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over:

 • Bestemmingsplan Dijkhofstraat 12A – 12B en 16, Twello [besluit]
 • PlusOV; verzoek toestemming tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit [besluit]
 • Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad Voorst 2020 [besluit]
 • Plaatsvervangend voorzitter van de raad, tevens lid werkgeverscommissie [besluit]
 • Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst 25 mei 2020 [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 2 juni 2020 [besluit]
 • Vaststellen verslag ronde-tafelgesprekken 3 juni 2020 [besluit]
 • Jaarstukken 2019 gemeente Voorst [finaal debat en besluit]
 • Voortgangsbericht 2020 [finaal debat en besluit]
 • Aanpassing Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst [finaal debat]
 • Regionale transitie voedsel, landbouw en landschap [voorhangprocedure; finaal debat]
 • Begrotingen gemeenschappelijke regelingen [voorhangprocedure; finaal debat]

  a.     Tribuut Belastingsamenwerking: Toekomstplan met begroting 2021-2024
          en een eerste wijziging begroting
  b.    PlusOV: Diverse onderwerpen
  c.     Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland: Financiële stukken
  d.    Omgevingsdienst Veluwe IJssel: Begroting 2021 en jaarstukken 2019
  e.    Regio Stedendriehoek: Begroting 2021
  f.     GGD Noord- en Oost-Gelderland: Begroting 2021 en Jaarstukken 2019

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek­ken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie
 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571-279 387 of raad@voorst.nl.