Raadsvergadering op 25-03-19


Komende maandag 25 maart vindt een raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Twello.

Raadsfoto 2018

Komende maandag 25 maart vindt een raadsvergadering plaats in het gemeentehuis in Twello. 
Let op: deze vergadering start aansluitend aan het rondetafelgesprek dat eerder deze avond plaatsvindt

U bent van harte welkom!

Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken.

Agenda
In deze vergadering wordt gesproken over: 
• Verslag ronde-tafelgesprekken 18 maart 2019 [besluit]
• Financiële situatie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland [finaal debat; voorhangprocedure] 
• Concept veiligheidsstrategie en concept meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 2019-2022 [finaal debat; voorhangprocedure]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid
U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de ronde-tafelgesprek¬ken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden.

Informatie

Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER 
In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. 
Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, (0571) 279 387 of raad@voorst.nl.