Raadsvergadering op maandag 17 juni om 10.00 uur


Raadzaal

Op 17 juni gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Deze vergadering staat voornamelijk in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus: de jaarstukken 2023, de voorjaarsrapportage 2024 en de prioriteiten voor 2025 - 2028. In deze raadsvergadering spreken de fracties ook hun algemene politieke beschouwingen op het jaar 2024 uit.

De raadsvergadering begint om 10.00 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

  • Prioriteitennota 2025-2028 gemeente Voorst
  • Voorjaarsrapportage 2024 gemeente Voorst
  • Jaarstukken 2023 gemeente Voorst
  • Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek
  • Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Gemeentelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland met concept-zienswijze richting GGD NOG
  • Jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Veluwe IJssel en begroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe
  • Jaarstukken 2023 en begroting 2025-2028 PlusOV
  • Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Regio Stedendriehoek
  • Jaarstukken 2023 en toekomstplan en begroting 2025-2028 Tribuut
  • Jaarstukken 2023 en begroting 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.