Raadsvergadering 11-11-2019


In deze raadsvergadering op maandag 11 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Twello staat de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 centraal. 

Gemeenteraad Voorst

In deze raadsvergadering staat de Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 centraal. Er zijn finale debatten aan de hand van door de raadsfracties aangedragen agendapunten in de vorm van amendementen (voorstel tot wijziging van het te nemen besluit) en moties (raadsuitspraak en/of -opdracht aan het college van burgemeester en wethouders). Diezelfde avond wordt ook gestemd over de begroting. U bent van harte welkom de raadsvergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen.

Via deze link kunt u de agenda van de raadsvergadering bekijken. De komende dagen worden de moties en amendementen toegevoegd. Deze kunt u via dezelfde link bekijken.

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over: 

  • Beantwoording motie Milieupas [finaal debat en besluit]
  • Financiële tegenvallers afval  [finaal debat en besluit; financiële effecten zijn verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
  • Programma Water 2020 – 2025 [finaal debat en besluit; financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
  • Cultuurcoach [finaal debat en besluit; financiële effecten deels verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
  • Verhoging onroerende zaakbelastingen 2020 [finaal debat en besluit; financiële effecten verwerkt in meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023]
  • Meerjarenprogrammabegroting 2020 – 2023 [finaal debat en besluit]

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

  • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER 
  • In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. Beschikt u over een tablet of smartphone dan kunt u de (gratis) app Politiek Portaal Publieksapplicatie hiervoor gebruiken.
  • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl 
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw B.J.M. Jansen, griffier, 0571-279 217 of raad@voorst.nl