Raadsvergadering op maandag 13 juni om 13.30 uur


Op 13 juni gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 13.30 uur. Deze raadsvergadering is een vervolg op de ronde-tafelgespreken van 30 mei 2022.

De vergadering is live te volgen en terug te kijken. De stream zal enkele minuten voor het begin van de vergadering gestart worden. Daar kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen   

  • Beëdiging nieuwe raadsleden nadat de wethouders zijn benoemd
  • Mutatie fractievertegenwoordigers
  • Algemene politieke beschouwingen door de 7 raadsfracties
  • Jaarstukken 2021  gemeente Voorst 
  • Randweg Twello en maatregelen aan het spoor
  • Voortgangsbericht 2022 gemeente Voorst
  • Kansenkaart dorp Voorst en start voorbereidingen woningbouwlocatie Winkler Prins
  • Eenmalige energietoeslag voor lage inkomens 2022
  • Beleidsregel subsidie voor duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Voorst
  • Begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor bieden de ronde-tafelgesprekken juist wel ruimte. De gemeenteraad houdt meestal twee weken voor een raadsvergadering ronde-tafelgesprekken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.