Raadsvergadering op maandag 13 november om 19.30 uur


Op 13 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Raadzaal

U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream startstart enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

  • Mutaties fractievertegenwoordigers
  • Opheffing geheimhouding raadsmededelingen met nummers 195267, 243211, 389403
  • Legesverordening en tarieventabel Voorst 2024
  • Amendementen en moties Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mailservice raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.