Raadsvergadering op maandag 15 mei om 19.30 uur


Op 15 mei gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

 • Vaststellen bestemmingsplan Boevenbrinkstraat 4 en Quabbenburgerweg, Terwolde [besluit]
 • Beeldkwaliteitsplan Tuinmanswoning Landgoed Het Wezeveld Twello [besluit]
 • Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
 • Verslag Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 3 april 2023 [besluit]
 • Verslag Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 21 april 2023 [besluit]
 • Verslag Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 8 mei 2023 [besluit]
 • Beleidsuitgangspunten Zonnevelden 2.0 buiten werking stellen [finaal debat]
 • Brief van inwoner over de herinrichting van de Prinses Beatrixstraat, Twello [finaal debat]
 • Jaarwerkplan Beschermd Thuis 2023-2024 [finaal debat]
 • Zienswijze Onderzoeksagenda Milieu voor windbeleid en Regionale Energie Strategie [finaal debat]
 • Participatiebeleid [verkennend debat]
 • Participatieverordening, Verordening gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit en Erfgoedverordening [verkennend debat]
 • Aanwijzingsbesluit bindend adviesrecht Omgevingswet [verkennend debat]
 • Delegatiebesluit vaststellen delen omgevingsplan [verkennend debat]

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.