Raadsvergadering 16-12-19


De raad debatteert op maandag 16 december om 19.30 uur in de raadzaal gemeentehuis Twello over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld.

Gemeenteraadsfoto Voorst juli 2019

De raad debatteert over onderwerpen die in de meeste gevallen eerder in een ronde-tafelgesprek zijn behandeld. U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

Via deze link kunt u alle vergaderstukken bekijken. 

Agenda

In deze vergadering wordt gesproken over: 

 • Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie Voorst [besluit]
 • Evaluatie samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie Brummen – Voorst [besluit]
 • PlusOV/Tribuut; verzoek toestemming lidmaatschap VNG-werkgeversvereniging [besluit]
 • Verslag ronde-tafelgesprekken 2 december 2019 [besluit]
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 [finaal debat en besluit]
 • Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2020 [finaal debat en besluit]
 • Verordening rioolheffing Voorst 2020 [finaal debat en besluit]
 • Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2020 [finaal debat en besluit]
 • Verordening toeristenbelasting Voorst 2020 [finaal debat en besluit]
 • Legesverordening Voorst 2020 [finaal debat en besluit]
 • Precariobelasting Vitens [finaal debat]
 • Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 [finaal debat]
 • Toekomstvisie en Opdrachten VNOG [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking [finaal debat

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden. 

Geen inspreekmogelijkheid

U hebt in de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken. Daarvoor kunt u de rondetafelgesprekken benutten. Deze worden in principe steeds twee weken voor de raadsvergadering gehouden. 

Informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten, vindt u HIER 
  In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur
 • Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-279 217 , Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571-279 387 of raad@voorst.nl