Raadsvergadering op maandag 18 september om 19.30 uur


Op 18 september gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Raadzaal

U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

  • Aanwijzing en beëdiging van Ita Joosten als griffier
  • Vaststellen verslag besloten raadsvergadering 12 september 2022 [besluit]
  • Vaststellen verslag besloten raadsvergadering 17 oktober 2022 [besluit]
  • Vaststellen verslag besloten Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 8 mei 2023 [besluit]
  • Vaststellen verslag besloten Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 22 juni 2023 [besluit]
  • Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
  • Plan van aanpak verkeersplan Twello [finaal debat]
  • Rekenkamerrapport ‘Een volwassen jeugdbeleid’ [finaal debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mailservice raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.