Raadsvergadering op maandag 19 september 19.30 uur


Op 19 september gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier ook live te volgen en terug te kijken. De stream zal enkele minuten voor het begin van de vergadering gestart worden. Daar kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen   

 • Aanwijzing en beëdiging van Dini Vriezekolk als griffier
 • Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
 • Beëdiging van Jan Osinga als raadslid
 • Toetreding gemeente Brummen tot Tribuut
 • Aanbesteding accountantsdiensten 2023 tot en met 2026
 • Bestemmingsplan brandweerkazerne Zuiderlaan, Twello
 • Mutatie fractievertegenwoordiger
 • Plaatsvervangend voorzitters voor de raad en leden van de werkgeverscommissie benoemen
 • Instellen commissie benoeming wethouders
 • Benoeming en beëdiging wethouder Rosmarijn Boender
 • Bestemmingsplan Gravenstraat 7, Voorst
 • Convenant regionale samenwerking Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW) Oost-Veluwe
 • Verordening nadeelcompensatie gemeente Voorst

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mailservice raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.