Raadsvergadering op maandag 20 februari om 19.30 uur


Op 20 februari gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

 • Bestemmingsplan Streilerweg 13, Wilp [besluit]
 • Mutatie fractievertegenwoordigers [besluit]
 • Vaststellen verslag Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 11 januari 2023 [besluit]
 • Vaststellen verslag Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 13 februari 2023 [besluit]
 • Geheimhouding bekrachtigen op raadsmededeling 243211 van 31 januari 2023 [besluit]
 • Grondstoffenplan vanaf 2024 [finaal debat]
 • Nota reserves en voorzieningen [finaal debat]
 • Participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet [verkennend debat]
 • Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 2023 gemeente Voorst, Erfgoedverordening 2023 gemeente Voorst en Participatieverordening 2023 gemeente Voorst [verkennend debat]
 • Aanwijzingsbesluit bindend adviesrecht gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet [verkennend debat]
 • Delegatiebesluit vaststellen delen van het omgevingsplan [verkennend debat]

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.