Raadsvergadering op maandag 24 juni om 19.30 uur


Raadzaal

Op 24 juni gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. Deze vergadering staat voornamelijk in het teken van de zogenaamde Planning & Controlcyclus.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen   

  • Nota evenementenbeleid 2024 gemeente Voorst
  • Prioriteitennota 2025-2028 gemeente Voorst
  • Voorjaarsrapportage 2024 gemeente Voorst
  • Jaarstukken 2023 gemeente Voorst

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.