Raadsvergadering op maandag 27 maart om 19.30 uur


Op 27 maart gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

  • Bommenregeling 2022 [besluit]
  • Bestemmingsplan Duistervoordseweg 54 Twello [besluit]
  • Vaststellen verslag Informatieve Beeldvormende Bijeenkomst 6 maart 2023 [besluit]
  • Verordeningen Toekomstbestendig Wonen Lening en Stimuleringsregeling voor bedrijven en instellingen [finaal debat]
  • Gevolgen hoge energieprijzen op de Voorster samenleving en de daarbij behorende maatregelen vanuit de gemeente [finaal debat]
  • Proces om te komen tot een Verkeersplan Twello [finaal debat]
  • Evaluatie beleid verbonden partijen [finaal debat]
  • Beantwoording schriftelijke vragen over brug over Twellose Beek tussen Michiel de Ruyterstraat en het Jachtlustplein/Sweelinckstraat [finaal debat]
  • Regionale Woondeal 2022 t/m 2030 Regio Stedendriehoek [finaal debat]

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.