Raadsvergadering op maandag 27 mei om 19.30 uur


Raadzaal

Op 27 mei gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen   

  • Bestemmingsplan Koningin Julianastraat 2, Twello
  • Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut Belastingsamenwerking
  • Legesverordening Voorst 2024 (tweede wijziging)
  • Initiatiefvoorstel aanbesteding en contracteren jeugdzorg
  • Nota van uitgangspunten uitvoering Jongerenwerk Voorst 2025-2028
  • Evaluatie kadernota Sociaal Domein 2023
  • Evaluatie kadernota Schuldhulpverlening 2020-2023

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.