Raadsvergadering op maandag 29 januari om 19.30 uur


Op 29 januari gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten. De raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Raadzaal

U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream startstart enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

  • Stappenplan als proces voor aanwijzing van beoogde noodopvanglocatie asielzoekers
  • Woonzorgvisie Voorst 2023-2027
  • Gewijzigde beleidsregels voor de monumentensubsidie
  • Incidentele tegemoetkoming maatschappelijke organisaties voor kostenstijgingen 2024
  • Regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) Midden-IJssel
  • Stand van zaken Grip op samenwerking
  • Leefbaarheid in de kleine kernen

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mailservice raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mailservice raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.