Raadsvergadering op maandag 3 juli om 19.30 uur


Op 3 juli gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten.

Een sfeerfoto van de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Voorst in Twello

De raadsvergadering begint om 19.30 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen

 • Bestemmingsplan Hessenlaan, Teuge [besluit]
 • Bestemmingsplan Kerkstraat 32, De Vecht [besluit]
 • Ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder Rosmarijn Boende [besluit]
 • Voortgangsbericht 2023 gemeente Voorst [finaal debat en besluit]
 • Jaarstukken 2022 gemeente Voorst [finaal debat en besluit]
 • Controleprotocol en normenkader 2023 [finaal debat en besluit]
 • Participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet [finaal debat en besluit]
 • Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 2023 gemeente Voorst, Erfgoedverordening 2023 gemeente Voorst en Participatieverordening 2023 gemeente Voorst [finaal debat en besluit]
 • Aanwijzingsbesluit bindend adviesrecht gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet [finaal debat en besluit]
 • Delegatiebesluit vaststellen delen van het omgevingsplan [finaal debat en besluit]
 • Participatieplan Programma Landelijk Gebied en notitie “Het speelveld in kaart” [finaal debat]
 • Kredietaanvraag aankoop en verbouwing Molenallee 75 in Wilp [finaal debat]
 • Kredietaanvraag aankoop gronden en opstallen Zwarte Kolkstraat 100 in Wilp en realisatie geluidsschermen noordkant A1 [finaal debat]
 • Kredietaanvraag rotonde Fliertweg – H.W. Iordensweg als onderdeel van de verbreding A1 [finaal debat]
 • Actualisering Beleidsregels subsidie Leefbaarheid Kleine Kernen gemeente Voorst 2021 [finaal debat; voorhangprocedure]
 • Fusie Omgevingsdienst Veluwe IJssel en Omgevingsdienst Noord-Veluwe [eerste debat]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van behandeling. In deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen waarover het finale debat is gevoerd en/of het onderwerp besluitrijp wordt gevonden.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.