Raadsvergadering op maandag 7 november om 18.00 uur (let op, afwijkende aanvangstijd)


Op 7 november gaan de raadsleden met elkaar in debat en neemt de raad besluiten.

De raadsvergadering begint om 18.00 uur. U bent welkom om de vergadering bij te wonen vanaf de publieke tribune. Daarnaast is de vergadering hier live te volgen en terug te kijken. De stream start enkele minuten voor het begin van de vergadering. Via dezelfde link kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Onderwerpen   

  • Prioriteitennota 2023 - 2026
  • Meerjarenprogrammabegroting 2023  – 2026

De debatten over de prioriteitennota 2023 – 2026 en de meerjarenbegroting 2023 – 2026 worden gevoerd aan de hand van moties en amendementen. Deze worden zoveel mogelijk op 4 november in het raadsinformatiesysteem toegevoegd aan de vergadering. Vanaf die dag kunt u de moties en amendementen via bovenstaande link vinden. De meerderheid van de gemeenteraad kan met een amendement een wijziging aanbrengen in het voorstel van burgemeester en wethouders. Met een motie kan de meerderheid van de raadsleden een raadsuitspraak doen of een opdracht geven aan het college. Het is aan het college om deze opdracht al dan niet uit te voeren.

Geen inspreekmogelijkheid

U heeft bij de raadsvergadering geen mogelijkheid om in te spreken.

E-mail service raadsstukken

Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur een e-mail naar raad@voorst.nl. U ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.