Regio Oost blijft investeren in een duurzame zoetwatervoorziening


Tijdens een symposium op 4 november 2021 ondertekende wethouder Hans van der Sleen namens de gemeente Voorst, samen met 66 andere regionale partners in het bijzijn van Deltacommissaris Peter Glas, de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

ZON ondertekening

In deze bestuursovereenkomst spreken de partners in de Regio Oost af om de komende zes jaar 200 miljoen euro te investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekort en extreem weer. Het  Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partijen binnen de regio leggen 150 miljoen euro in. De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase (2016-2021), waar voor 116 miljoen euro geïnvesteerd is in maatregelen, zoals beekherstel, het afkoppelen van hemelwater, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verminderen van de ontwatering.

Blijven investeren in zoetwater

Hans Pereboom, die namens de Regio Oost de verantwoordelijke bestuurder is, geeft aan dat het noodzakelijk is om te blijven investeren: “De beschikbaarheid van voldoende water staat enorm onder druk, 2018, 2019 en 2020 waren drie opeenvolgende extreem droge jaren. Met het ZON-programma komen we als vier provincies, vier waterschappen, de gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem dat op weersextremen voorbereid is en waarin watertekorten voorkomen worden”.    

Vasthouden van water

Regio Oost ligt op de Hoge Zandgronden. Door deze ligging is er slechts een beperkte aanvoer van water mogelijk, dit betekent dat we in droge perioden volledig afhankelijk zijn van het grondwater en de regen die valt. Hans Pereboom geeft aan: “Om als regio beter weerbaar te zijn tegen droogte is een transitie van veel water afvoeren, naar meer vasthouden van water noodzakelijk. Het nieuwe maatregelenprogramma zet hier maximaal op in”.