Regionale Energiestrategie: Samen naar een schone toekomst


Op 17 maart om 19.30 uur organiseren wij een informatieavond over het Concept van de Regionale Energie Strategie (Concept RES).

RES

Op 17 maart om 19.30 uur organiseren wij een informatieavond over het Concept van de Regionale Energie Strategie (Concept RES). U bent welkom vanaf 19.15 uur in het tijdelijke gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 in Twello.

Wat staat er in het Concept RES?

De 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe we het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kunnen opwekken. Maar ook welke warmtebronnen we kunnen gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In het plan staan de keuzes van onze energieregio. We werken hiervoor samen met de provincie, waterschappen, netbeheerders en gemeenten uit de Cleantech Regio. Samen bepalen we hoeveel energie we in onze regio kunnen opwekken. Dit noemen we het 'bod’. Dit bod staat in het Concept RES. Er staan mogelijke gebieden in waarvan we denken dat zij geschikt zijn voor het opwekken van energie. Deze gebieden werken we verder uit in de definitieve RES 1.0. Dit plan dienen we uiterlijk 1 maart 2021 in. De Concept RES moet voor alle 30 regio’s op 1 juni 2020 klaar zijn.

De VES en de RES

In 2019 hebben wij al het eerste begin gemaakt met een lokale strategie: de Voorster Energie Strategie (VES). Hier keken we naar wat er mogelijk is binnen onze gemeentegrenzen. Met een campagne, inloopavonden en een bewonerspanel haalden we veel waardevolle informatie op. Deze resultaten deelden we met u tijdens de informatieavond op 21 januari 2020. Deze resultaten kunt u ook op voorst.nl/ves lezen. De VES is een sterke basis voor het opstellen van de regionale energiestrategie.

Informatieavond 17 maart

Op dinsdag 17 maart organiseren we een informatiebijeenkomst over de RES. Wij presenteren dan het Concept RES zoals we die naar het Rijk sturen. Tijdens de informatieavond kunt u geen inbreng meer leveren voor de RES. Wilt u wel op de RES reageren? Dan nodigen wij u graag uit om uw mening met de raad te delen tijdens het Ronde-tafelgesprek op 23 maart. De raad kan uw mening gebruiken bij de meningsvorming over de Concept RES. Op 6 april is de raadsvergadering over de RES.