Registratie nieuwe partijen voor gemeenteraadsverkiezing


Op 16 maart 2022 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Als een lokale politieke partij onder een bepaalde naam (‘aanduiding’) wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet zij deze naam bij het centraal stembureau van de gemeente Voorst laten registreren. Het gaat hierbij om politieke partijen waarvan de aanduiding nog niet landelijk, provinciaal of gemeentelijk geregistreerd is.

Het registratieverzoek moet uiterlijk 20 december 2021 schriftelijk zijn ontvangen bij het centraal stembureau. Het verzoek moet op deze datum volledig zijn en aan alle eisen voldoen.

Meer informatie en afspraak maken

Wilt u meer informatie over het registreren van uw partij? Of wilt u een afspraak maken om de stukken in te leveren? Neem dan contact op met de projectleider verkiezingen van de gemeente Voorst, Justine van Lindenberg: verkiezingen@voorst.nl , 0571 – 27 99 11.