Registratie Verkiezing Europees Parlement


Niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de EU en in onze gemeente staan ingeschreven, kunnen zich registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen.

Europese Verkiezingen 2019

De burgemeester van Voorst maakt bekend dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wilt u zich registeren? Dan dient u:

  • op 9 april 2019 (de dag van kandidaatstelling) uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
  • op 23 mei 2019 (de dag van stemming), 18 jaar of ouder te zijn; 
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie. 

Het verzoekschrift voor registratie (model Y 32) is verkrijgbaar op het gemeentehuis.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. 

Het verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2019 te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas de voor volgende verkiezing. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de vakgroep Burgerzaken, doorkiesnummer (0571) 279210.