Resultaten enquête over afval


In 2024 gaat een nieuw grondstoffenplan in werking in de gemeente Voorst. Als voorbereiding op het maken van dit plan heeft de gemeente een vragenlijst opgesteld om de mening van inwoners over afvalinzameling te horen.

In juli en augustus 2022 is hiervoor steek proefs gewijs een enquête naar een aantal adressen uit de laagbouw en uit de hoogbouw (appartementencomplexen en
bovenwoningen) gestuurd. De vragen konden zowel digitaal als op papier ingevuld worden. Bent u benieuwd naar de resultaten? Het rapport met de resultaten kunt u hier inzien.