Ronde-tafelgesprekken dinsdag 19 april om 19.30 uur


Dinsdag 19 april om 19.30 uur heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. Het is een fysieke vergadering in het tijdelijke gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 te Twello. Let op: deze vergadering is op dinsdag.

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 16 mei vanaf 19.30 uur. 

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen in het tijdelijke gemeentehuis aan de Hietweideweg 20 te Twello. U hoeft zich niet aan te melden, tenzij u wil deelnemen aan het gesprek. Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien op https://voorst.raadsinformatie.nl/ of via de (gratis) app Politiek Archief (voor tablets).

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail.

Agenda

Dinsdag 19 april 19.30 uur

  1. Discussienota participatie en adviesrecht in het kader van de Omgevingswet
    Voor de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2023 is het gewenst om een aantal besluiten te nemen, zodat wij als gemeente op een goede wijze invulling kunnen geven aan de doelen van de Omgevingswet. Dit voorstel gaat over twee onderwerpen uit deze wet: participatie en adviesrecht. De Omgevingswet geeft onder andere aanleiding om af te wegen hoe de raad participatie wil vormgeven. Het college legt nu een deze discussienota voor, die vooral dient als praatstuk. 
  2. Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen
    Het presidium heeft eerder gevraagd aan het college om jaarlijks een overzicht te krijgen van actuele ontwikkelingen bij of rond de diverse samenwerkingsorganisaties (verbonden partijen). Het college werkt zoveel mogelijk op basis van de besluiten rond "Grip op samenwerking". In deze raadsmededeling geeft het college per verbonden partij de relevante ontwikkelingen weer die hebben plaatsgevonden in 2021 en geeft hij waar mogelijk een doorkijk naar 2022.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of locogriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.