Ronde-tafelgesprekken maandag 12 april om 19.30 uur


De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid)

ronde tafel gesprekken

U kunt deze gesprekken volgen via het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl

Directe link naar ronde-tafelgesprekken 12 april
Exact om 19.30 uur start hier de livestream. Klik dan op de knop “Live”

Doel

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 19 april 2021 vanaf 19.30 uur.

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 6 april om 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.  

Experiment

De gemeenteraad heeft de inbreng van inwoners en organisaties in de gemeente Voorst hoog in het vaandel staan. De gemeenteraad heeft ook gemerkt dat veel wat in ronde tafelgesprekken aan de orde wordt gesteld al bekend was bij de raad. Of beter tot de raad kan komen via schriftelijke communicatie, zodat de raad dit op een rustig moment kan bestuderen. Zeker nu alle vergaderingen digitaal plaatsvinden vanwege Corona. Digitale vergaderingen vragen veel concentratie van alle deelnemers. Daarom kunnen digitale vergaderingen beter niet te lang duren.

Iedereen die wil inspreken bij de agendapunten, die hieronder worden genoemd, wordt dringend verzocht om alleen nieuwe informatie in te brengen. En alle insprekers krijgen maximaal 3 minuten.

De raad zal dit experiment na de ronde tafelgesprekken evalueren.

Agenda

Maandag 12 april 19.30 uur

  1. Voorster Energie Strategie (VES)In april 2020 is de eerste ronde VES afgesloten met een raadsbehandeling. Daarbij is onder andere besloten om een tweede ronde VES te organiseren in het najaar van 2020. Met als doel om de betrokkenheid van de inwoners vast te houden en om informatie op te halen voor het proces naar de RES 1.0.  In de tweede ronde VES is veel informatie opgehaald en deze informatie kan gebruikt worden als input bij de behandeling van de RES 1.0 en is aanleiding om op gemeentelijk niveau acties te starten.

Bij dit onderwerp inspreken? Lees alstublieft de informatie die hierboven staat onder het kopje Experiment. Wij vragen u alleen in te spreken als uw inbreng gaat over de reactienota van het college.

  1. Onderzoek naar grootgebruikers vraagafhankelijk vervoerHet college heeft op verzoek van de raad onderzocht of het wenselijk is een maximum aantal kilometers te verbinden aan het vraagafhankelijk vervoer. Het college vindt dat niet wenselijk. Wel wil het college oneigenlijk gebruik van de Wmo-vervoersindicatie terugdringen. Klanten die van vraagafhankelijk vervoer gebruikmaken terwijl zij gebruik moeten maken van het routegebonden vervoer, zijn duurder. Daarnaast zijn er gebruikers die hun Wmo-vervoers-indicatie gebruiken voor het reizen naar dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor dit soort reizen moet de Wlz (uitgevoerd door het zorgkantoor) het vervoer vergoeden. Deze kosten komen dus onterecht bij de gemeente.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie.nl
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl . U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571 – 279 387.