Ronde-tafelgesprekken maandag 12 februari om 19.30 uur


Op maandag 12 februari heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 4 maart vanaf 19.30 uur.

Raadzaal

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 9 februari om 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Bestemmingsplan Woningbouw Hietweideweg/Jupiter
  et (ontwerp)bestemmingsplan dient als basis voor de (gefaseerde) herontwikkeling waarbij er ongeveer 72 woningen worden gebouwd. Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor het plangebied worden herzien. Dit is een bevoegdheid van de raad.
 2. Bestemmingsplan De Hoeven 2, Twello
  De initiatiefnemers willen op het perceel De Hoeven 2 in Twello een extra vrijstaande woning bouwen. Het gaat om een woning met inpandige berging en garage. Door de bestaande in- en uitrit van het weiland te gebruiken kunnen nagenoeg alle aanwezige bomen rondom het plangebied bewaard blijven. De raad is bevoegd het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende stukken vast te stellen.

Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur

 1. Gemeenschappelijke Regeling (GR) PlusOV
  Door de wijzigingen in de Wgr moet (ook) de GR PlusOV aangepast te worden. De wijzigingen in de GR PlusOV zijn in lijn met de nieuwe Wgr. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
 2. Uitgangspuntennota 2025 GGD NOG
  In de uitgangspuntennota wordt in het kort het huidige speelveld van de GGD beschreven. Ook wordt ingegaan op enkele relevante beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden de algemene financiële ontwikkelingen behandeld. De raad kan op de uitgangspuntennota een zienswijze indienen.
 3. Verkeersonderzoeken verkeersplan Twello
  In de raadsvergadering van 18 september 2023 heeft de raad het plan van aanpak voor het verkeersplan Twello vastgesteld. Om tot een verkeersplan te komen is het nodig om verschillende verkeersgegevens te actualiseren. Vooruitlopend op het verkeersplan Twello informeert het college de raad over de resultaten van het parkeeronderzoek en de verkeerstellingen.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 06 – 50 06 46 08), de locogriffier (Marieke Titsing 06 - 50 06 46 10) of mail naar raad@voorst.nl.