Ronde-tafelgesprekken maandag 13 maart om 19.30 uur


Op maandag 13 maart heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 27 maart vanaf 19.30 uur.

Foto van de raadszaal van het gemeentehuis

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is  de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 10 maart 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda. De aanvangstijd na de pauze is een richttijd. Het is mogelijk dat de vergadering eerder of later begint.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

1. Proces om te komen tot een Verkeersplan Twello

In juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de planuitwerking voor de Randweg Twello en maatregelen aan het spoor niet voort te zetten, maar een nieuw verkeersplan te maken voor Twello. Voordat een nieuw verkeersplan voor Twello wordt opgesteld wordt eerst een Plan van Aanpak opgesteld. Het Plan van Aanpak beschrijft onder andere de kaders voor kansrijke alternatieven en oplossingsrichtingen, de samenhang met het Programma Mobiliteit, aan welke doelen en ambities het verkeersplan moet bijdragen en hoe de omgeving kan worden betrokken. Met deze raadsmededeling informeert het college de gemeenteraad over het proces om te komen tot een verkeersplan Twello.

2. Beantwoording schriftelijke vragen over brug over Twellose Beek tussen Michiel de Ruyterstraat en het Jachtlustplein/Sweelinckstraat

De fractie van Gemeente Belangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de brug over de Twellose Beek tussen de Michiel de Ruyterstraat en het Jachtlustplein/Sweelinckstraat. Eén van de vragen was wat het belangrijkste argument is om de situatie bij de brug nu niet te verbeteren. Het college heeft de vragen beantwoord via een raadsmededeling.

Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur

1. Evaluatie beleid verbonden partijen

Het college biedt de gemeenteraad jaarlijks een overzicht aan van de actuele ontwikkelingen bij of rond de diverse samenwerkingsorganisaties (verbonden partijen) en geeft daarbij waar mogelijk een doorkijk naar 2023. Het gaat dan om de Regio Stedendriehoek, GGD-NOG, Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, Omgevingsdienst Veluwe IJssel, Tribuut Belastingsamenwerking, Basismobiliteit PlusOV, de Stichting Archipel, de Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur, Leisurelangs, NV Luchthaven Teuge en Circulus Berkel.

2. Regionale Woondeal 2022 t/m 2030 Regio Stedendriehoek

Na instemming van de colleges van burgemeester en wethouders in de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) heeft de regio Stedendriehoek een positief besluit genomen over de Regionale Woondeal 2022 t/m 2030. Met de Regionale Woondeal verbinden de gemeenten, de provincie en het rijk zich aan de afspraken uit de Regionale Woondeal op het gebied van woningbouw en volkshuisvesting en spannen zij zich met elkaar in om deze opgave daadwerkelijk te realiseren. Voor de gemeente Voorst gaat het om het bouwen van ongeveer 900 woningen in de periode tot en met 2030. Voor de gemeente Voorst zijn 2 sleutelprojecten opgenomen, namelijk toekomstige ontwikkelingen in de spoorzones en de woningbouwplannen in de diverse kernen.

Raadszaal, aanvang 21.00 uur

1. Verordeningen Toekomstbestendig Wonen Lening en Stimuleringsregeling voor bedrijven en instellingen

Het college stelt voor de verordeningen aan te passen, zodat bedrijven ook duurzaamheidsleningen kunnen krijgen.

2. Gevolgen hoge energieprijzen op de Voorster samenleving en de daarbij behorende maatregelen vanuit de gemeente [voorhangprocedure]

Het college heeft onderzocht of de gemeente vrijwilligersorganisaties (verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie in eigendom of beheer) financieel kunnen ondersteunen. Hiervoor heeft het college een (eenmalige) subsidieregeling opgezet. Voordat het college hier een definitief besluit over neemt kan de gemeenteraad hier zijn mening over geven.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87 of locogriffier Marieke Titsing 0571-27 93 18.