Ronde-tafelgesprekken maandag 15 maart om 19.30 uur


De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid) via het raadsinformatiesysteem

https://voorst.raadsinformatie.nl

Directe link naar ronde-tafelgesprekken 15 maart
Exact om 19.30 uur start hier de livestream. Klik dan op de knop “Live”

 

Doel

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 29 maart 2021 vanaf 19.30 uur.

 

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 12 maart om 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt, als u dat liever doet, ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.  

 

Agenda

 

Maandag 15 maart 19.30 uur

 

Startnotitie Transitievisie Warmte

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte vaststelt. De bedoeling is in 2022 te starten met twee wijkuitvoeringsplannen en voor 2050 de hele gemeente aardgasvrij te maken. Deze startnotitie beschrijft het proces om tot de Transitievisie Warmte te komen. De gemeente werkt samen met IJsseldal Wonen, Waterschap Vallei en Veluwe, Liander en energiecoöperatie Energie Rijk Voorst.   

   

  Beschermd Thuis 2022 – 2030

   Voor mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang of begeleid wonen verandert veel. De gemeentes in de regio werken samen om te zorgen dat die veranderingen geleidelijk gaan. Het budget voor deze zorg is verkleind en de gemeentes hebben afspraken gemaakt om het budget eerlijk te verdelen. De gemeentes starten een nieuwe inkoopprocedure, die moet leiden tot een nieuwe, zogenaamde raamovereenkomst per 2023.

    

   1e Wijziging van de Financiële verordening gemeente Voorst 2017 (2021-05744)

    In de financiële verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en

    de inrichting van de financiële organisatie. Zo staat het in artikel 212 van de Gemeentewet. Maar voor het onderhoud van de openbare ruimte worden de afspraken voortaan in programma’s opgeschreven. Daarom wordt de financiële verordening aangepast.

     

    Evaluatie beleid en functioneren verbonden partijen

     Het college geeft in deze raadsmededeling een overzicht van de organisaties waarin we als gemeente Voorst samenwerken met andere overheden. Zo kan de gemeenteraad controleren hoe het met deze organisaties gaat.

      

     Informatie

     Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem https://voorst.raadsinformatie
     Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl . U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

     Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571 – 279 387.