Ronde-tafelgesprekken maandag 21 februari om 18.00 uur In MFC Klarenbeek


Maandag 21 februari 2022 heeft de gemeenteraad ronde-tafel¬gesprekken. Het is een fysieke vergadering in het Multifunctionele centrum in Klarenbeek, Sportpark De Pauw, Bosweg 14, 7382 CC Klarenbeek. Let op: deze vergadering begint al om 18.00 uur! In de ronde-tafelgesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de onderwerpen die op de agenda staan. Raadsleden stellen vragen aan insprekers en het college. Dat doen ze als voorbereiding op de raadsvergadering van 7 maart 2022. Als niet alle agendapunten binnen de beschikbare tijd besproken kunnen worden, worden de ronde-tafelgesprekken digitaal vervolgd op dinsdag 22 februari vanaf 18.00 uur.

RTG

Vergadering bijwonen

Het Multifunctionele centrum in Klarenbeek heeft een beperkte mogelijkheid om publiek te ontvangen. Dit komt door de coronamaatregelen en de verplichte anderhalve meter afstand. Wilt u de ronde-tafelgesprekken bijwonen? U wordt vriendelijk verzocht u uiterlijk vrijdag 18 februari om 12.00 uur aan te melden via raad@voorst.nl of telefoonnummer 0571-279 387. Daarna ontvangt u bericht van de griffie over de mogelijkheden. U kunt alleen plaatsnemen op de publieke tribune met een bevestigingsmail van de griffie. Wij vertrouwen op uw begrip. Als de gesprekken 22 februari vervolgd worden, kunt u de ronde-tafelgesprekken live volgen (beeld+geluid) via https://voorst.raadsinformatie.nl/ Vervolgens klikt u op de knop “live”.

Deelnemen aan een ronde-tafelgesprek

U kunt deelnemen aan een ronde-tafelgesprek. Tijdens dat gesprek kunt u uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Wie wil inspreken moet dat voor vrijdag 18 februari om 12:00 uur doorgeven, maar liever eerder. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. Daarna neemt de griffie contact met u op. U kunt gedurende  maximaal 3 minuten uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Het kan zijn dat u liever schriftelijk reageert op geagendeerde onderwerpen. De e-mail met uw reactie stuurt u naar raad@voorst.nl.

Vergadering afluisteren

We maken een audioverslag. Het audioverslag kunt de volgende dag terugluisteren via https://voorst.raadsinformatie.nl. Via de “kalender” klikt u op de gewenste vergadering. Na enkele dagen is het audioverslag bewerkt en kunt u direct zoeken op agendapunt en/of spreker.

Het eventuele digitale vervolg op 22 februari kunt u live meekijken via https://voorst.raadsinformatie.nl en ook later terugkijken.

Agenda

Maandag 21 februari 18.00 uur

 • Bestemmingsplan Woningbouw Binnenweg-Rijksstraatweg, Wilp
  Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk tussen de Binnenweg en de Rijksstraatweg in Wilp. Het woningbouwplan bestaat uit in totaal 43 woningen én de herontwikkeling van de molen-stomp. Het plan wordt in 2 fasen gerealiseerd. De eerste fase omvat 28 woningen en de herontwikkeling van de molenstomp. Voor de uitvoering van de 2e fase moet te zijner tijd opnieuw de behoefte worden aangetoond. De raad neemt een besluit over het voorgestelde bestemmingsplan in de raadsvergadering van 7 maart.
 • Randweg Twello en maatregelen aan het spoor
  Het college informeert met deze mededeling de gemeenteraad over de resultaten van het bestuurlijk overleg met ProRail en de provincie Gelderland over doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor. Dat is nog onvoldoende. Het college gaat door met het overleg om het stuk tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344) te kunnen aanleggen.
 • Uitvoering raadsbesluit en motie in het kader van het thema verkeersveiligheid
  De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021 een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om de verkeersveiligheid tussen kernen voor met name fietsers te verbeteren. Het college geeft aan dat niet binnen de huidige ambtelijke capaciteit en beschikbare financiële middelen te kunnen uitvoeren. Het college stelt voor aan de raad om € 100.000 per jaar extra beschikbaar te stellen.
 • Representativiteit leden programma beleidsbepalend orgaan Lokale Omroep Voorst
  Het Commissariaat voor de Media vraagt de gemeenteraad een advies over de representativiteit van het Programma Beleidsbepalend Orgaan van de lokale omroep VoorstVeluwezoom. Dat betekent dat vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Voorst zitting hebben in dat orgaan. Het college stelt de gemeenteraad voor om negatief te adviseren.
 • Evaluatie beleidsnota kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022
  In juni 2018 stelde de gemeenteraad de beleidsnota Kinderopvang gemeente Voorst 2018-2022 vast. Eind 2021 heeft het college deze beleidsnota met het brede werkveld geëvalueerd. Het college informeert de raad over de uitkomsten van deze evaluatie en stelt voor het gemeentelijk beleid op de ingeslagen weg voort te zetten.
 • Voornemen tot oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s
  Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland wil deelnemen aan een stichting risicobeheer, samen met alle andere veiligheidsregio’s in het land. Voordat het algemeen bestuur hierover besluiten, mogen de gemeenteraden van de 25 gemeentes, die samenwerken in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, hun mening laten horen over dit voornemen.
 • Beoogde 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VNOG
  Om te kunnen deelnemen aan de stichting risicobeheer zoals bij agendapunt 6 genoemd, moeten 25 gemeenteraden toestemming geven om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. De gemeenteraad van Voorst besluit hierover in de gemeenteraadsvergadering van 7 maart 2022.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met raadsgriffier Bernadette Jansen 0571-27 92 17 of locogriffier Dini Vriezekolk 0571-27 93 87.