Ronde-tafelgesprekken maandag 29 juni om 19.30 uur


Let op: tijdelijk alleen digitaal

Gemeenteraad Voorst

Op maandag 29 juni 2020 heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op maandag 6 juli 2020 vanaf 19.30 uur.
U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek door u aan te melden via raad@voorst.nl, uiterlijk vrijdag 26 juni om 17.00 uur, maar liever eerder. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl

Alle gesprekken kunt u live volgen (beeld + geluid) via de website van de gemeenteraad via deze link: ronde-tafelgesprekken 29 juni. Hier kunt u nu al de agenda en de vergaderstukken bekijken.

De volgende onderwerpen staan komende maandag 29 juni vanaf 19.30 uur op de agenda:
 

1. Bestemmingsplan Wellness & Hotel Thermen Bussloo

Thermen Bussloo heeft enkele jaren geleden ontwikkelingsplannen gemaakt voor het wellnesscomplex aan de Bloemenksweg 38 in Voorst. Het gaat daarbij onder andere om uitbreiding van het hotel, wellnessvoorzieningen en het parkeerterrein. De raad is eerder geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan om de ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Het nieuwe bestemmingsplan vormt één nieuw (juridisch) totaalplan voor het gehele complex van Thermen Bussloo. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het vaststellen van het bestemmingsplan is het formele sluitstuk en de bevoegdheid van de gemeenteraad.

 

2. Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023

De aanpak van huiselijk geweld is een wettelijke verplichting voor gemeenten. Samen met experts en ervaringsdeskundigen is onderzocht waar de komende jaren de focus op moet liggen om huiselijk geweld voor daders en slachtoffers te voorkomen of duurzaam te stoppen. In januari 2020 heeft het college een conceptversie van de Regiovisie Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 ter inzage gelegd. De inspraakreacties uit 14 gemeenten en het advies van de Cliëntenraad zijn verwerkt tot de versie die het college nu ter vaststelling voorlegt.

 

3. Financiële regelingen duurzaamheid

Met deze mededeling informeert het college de raad over de financieringsmogelijkheden die er zijn op het gebied van kleinschalige zonneparken en/of zonnepanelen op daken. Ervaring leert dat deze regelingen aan veranderingen onderhevig zijn. Het college ziet geen rol voor zichzelf met een gemeentelijke regeling. Wel wil hij zoveel mogelijk mensen met initiatieven te informeren over financieringsmogelijkheden.  

 

4. Vierde monitor Voorst onder de Loep

De gemeente probeert te voorkomen dat mensen problemen krijgen, zoals eenzaamheid, diabetes, armoede, schulden of overmatige stress. Soms hebben mensen toch problemen en krijgen ze niet op tijd hulp. Daarom startte de gemeente het project Voorst onder de Loep, om die problemen te voorkomen of op te lossen, waar dat kan. Nu bericht het college over de voortgang van dit project. In de rapportage staan zes streefbeelden met 21 hoofddoelen. Met per hoofddoel: 1. de uitdaging; 2. de ontwikkelingen; en 3. de acties zo actueel en compleet mogelijk.  De monitor is opgesteld in samenwerking met een groot aantal betrokken mensen vanuit de gemeente en maatschappelijke partners.

 

5. Voorhangprocedure aankoop Kruisvoorderweg 9 in Twello

Het college is van plan een besluit te nemen over de aankoop van percelen aan de Kruisvoorderweg. Dit is een erf met verschillende gebouwen en in totaal 16.91.00 ha grond. Het college is door de raad gemachtigd om voor een bedrag van maximaal € 4 miljoen per begrotingsjaar grondaankopen te doen voor  aangewezen gebieden. Maar het college verwacht dit jaar meer uit te geven. Voordat het college hierover besluit, kan de raad zijn mening geven.


Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor ronde-tafelgesprekken en raadsvergadering dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571-279 387 of raad@voorst.nl