Ronde-tafelgesprekken maandag 4 september om 19.30 uur


Op maandag 4 september heeft de gemeenteraad weer ronde-tafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 18 september vanaf 19.30 uur.

Raadzaal

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 1 september 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

1.            Rekenkamerrapport ‘Een volwassen jeugdbeleid’

In dit rapport geeft de rekenkamer weer hoe doeltreffend en doelmatig het voorliggend veld van universele en selectieve preventieve zorg voor jeugd in de gemeente Voorst is georganiseerd. De rekenkamer concludeert dat het beleid goed is geformuleerd. Het is echter nog te onduidelijk wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarover is weinig vastgelegd en ontbreken rapportages. De doeltreffendheid van de preventieve hulp kan daardoor moeilijk aangetoond worden.

2.            Plan van aanpak Verkeersplan Twello

In 2022 besloot de raad om de planuitwerking voor de randweg Twello met spoortunnel en maatregelen aan het spoor niet voort te zetten. Ook besloot de raad een nieuw uitvoeringsplan te maken voor Twello. De eerste stap daarin is het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan beschrijft de beleidskaders, welke informatie beschikbaar is en welke extra informatie nodig is en de wijze waarop inwoners, bedrijven en organisaties worden betrokken. Het college verzoekt de gemeenteraad het plan van aanpak vast te stellen.

E-mail service raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met locogriffier Marieke Titsing via raad@voorst.nl of 0571-27 93 18.