Rondetafelgesprek 25-03-19


Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad een ingelast rondetafelgesprek.

Gemeenteraad Voorst 2018

Op maandag 25 maart heeft de gemeenteraad een ingelast rondetafelgesprek. In dit gesprek vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Ze stellen hierover vragen aan insprekers en het college. Hiermee bereidt de raad zich voor op de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de raadsvergadering van maandag 1 april 2019. Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom bij het rondetafelgesprek in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello. U kunt in dit gesprek uw mening geven aan de raadsleden over het onderwerp dat op de agenda staat. U kunt zich van te voren aanmelden via de griffie: telefoonnummer (0571) 279 387 of via raad@voorst.nl, óf maak bij aanvang van de vergadering kenbaar dat u wilt spreken.

Het volgende onderwerp staat op de agenda:

Maandag 25 maart 19.30 uur (raadzaal)

1. Fasedocument definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst
De opstart- en initiatieffase van het project verduurzaming en revitalisering gemeentehuis is in 2018 afgerond met de vaststelling van het raadsbesluit van 25 juni 2018, waarbij een taakstellend krediet van € 15,3 mln. beschikbaar is gesteld voor realisatie van het project. In de definitiefase is aan de eisen uit de initiatieffase verder vormgegeven, voordat men gaat ontwerpen. Nu zijn de ambities helder, vastgelegd in programma's van eisen (PvE) (Ruimtelijk-Functioneel-Technisch). Met de vaststelling van het fasedocument-definitiefase verduurzaming en revitalisering gemeentehuis Voorst geeft het college groen licht voor de start van de volgende fase, de ontwerpfase. Voordat het college definitief een besluit neemt krijgt de gemeenteraad de gelegenheid hierover zijn mening te geven.

Meer informatie

  • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier  
  • In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering  de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
  • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl  
  • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  
    (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387 of raad@voorst.nl