Rondetafelgesprekken 01-07-19


Op maandag 1 juli 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken.

Gemeenteraad Voorst 2019

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op maandag 15 juli 2019. Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal en de trouwzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor aanmelden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 1 juli 19.30 uur  (raadzaal)

 1. Brand bij Attero 
  Na de brand bij Attero op 2 maart dit jaar heeft de fractie Suelmann vragen gesteld over de veiligheid van omwonenden en deze heeft het college nu beantwoord met een raadsmededeling. Ook de raadsmededeling met de antwoorden op de vragen van Lijst Arend staat op de agenda evenals de brief van Algemeen Belang Wilp-Achterhoek.
 2. Regionale Programmering Werklocaties (RPW)
  Het doel van een RPW is tot een evenwicht in vraag en aanbod voor bedrijfslocaties in de regio te komen. De vraag naar bedrijfslocaties is op dit moment groter dan eerder werd voorspeld. Binnen de voorwaarden van het RPW heeft de gemeente Voorst ruimte om de bestaande plannen af te maken en een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen. 

Maandag 1 juli 19.30  (trouwzaal)

 1. Vaststellen bebouwde komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet 
  Als gevolg van de woningbouw op "De Schaker" en realisatie van de rondweg in Voorst en de daarmee verband houdende herinrichting van de Rijksstraatweg is het nodig verkeersmaatregelen te nemen, gewijzigde en nieuwe bebouwde komgrenzen vast te stellen en komgrenzen te laten vervallen.
 2. Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
  Vanuit het nationale Klimaatakkoord is de opgave bij de regio's neergelegd om een RES op te stellen. Op 1 april 2019 heeft de raad een conceptstartnotitie behandeld en tijdens de behandeling zijn over de inhoud van de start-notitie enkele moties aangenomen. Opmerkingen en commentaren van alle raden in de regio zijn verwerkt in de definitieve startnotitie, die nu voorligt ter vaststelling.
 3. Algemene plaatselijke verordening 2019 (APV)
  Het college stelt de raad voor een nieuwe APV vast te stellen, vanwege ontwikkelingen in de rechtspraak, wetswijzigingen en dergelijke. Ook staan er nieuwe artikelen in: parkeren anders dan op de rijbaan (artikel 5.1.9) en stankoverlast door gebruik van meststoffen (artikel 4.4.1A). 

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier: https://voorst.notubiz.nl/bijeenkomst/574023/Ronde-tafelgesprekken%2001-07-2019 
  In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering  de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl   
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387  of raad@voorst.nl