Rondetafelgesprekken 04-03-19


Op maandag 4 maart 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken.

Gemeenteraad 2018

Op maandag 4 maart 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Ze stellen hierover vragen aan insprekers en het college. Dit is ter voorbereiding op de raadsvergaderingen over deze onderwerpen die op 2 verschillende avonden zijn gepland, namelijk: op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart 2019, aanvang 19:30 uur. Bekijk de agenda en vergaderstukken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen).

Maandag 4 maart 19.30 uur  (raadzaal)

1. Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark Broekstraat Klarenbeek

(Over dit onderwerp debatteert en besluit de raad op dinsdag 12 maart 2019)

Prowind, een ontwikkelaar op het gebied van zonne-energie, heeft in Klarenbeek met enkele grondeigenaren een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren ten westen van de Broekstraat en ten noorden van de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen. Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2018 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij is een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om een participatief proces met de omwonenden, belanghebbenden en initiatiefnemer te starten. De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden verleend als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien.

Maandag 4 maart 21.00 uur  (raadzaal)

1. Verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark Oude Zutphenseweg

(Over dit onderwerp debatteert en besluit de raad op maandag 11 maart 2019)

Op 19 december 2018 heeft Provinciale Staten het besluit genomen om de provinciale verordening te wijzigen. Daarmee mag het bestemmingsplan gewijzigd worden voor meer functies dan uitsluitend glastuinbouw. Daarbij is met name genoemd wijziging voor zonneparken of een waterfabriek. Kronos Solar, een ontwikkelaar op gebied van zonne-energie, heeft met de grondeigenaar Schoneveld Breeding een overeenkomst gesloten om een zonnepark te realiseren aan weerszijden van de Oude Zutphenseweg te Wilp. Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2018 heeft de raad de ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarbij heeft het college de toe-zegging gedaan om een participatief proces met initiatiefnemer, grondeigenaar en omgeving te starten om de omgeving te betrekken bij de inhoud van het plan en mogelijkheden om deel te nemen na te gaan. De verklaring van geen bedenkingen kan slechts worden verleend als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien.

Meer informatie

  • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier.   
  • In de raadzaal is wifi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
  • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl
  • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, (0571) 279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier (0571) 279 387 of raad@voorst.nl