Rondetafelgesprekken maandag 11 maart om 19.30 uur


Op maandag 11 maart heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 25 maart vanaf 19.30 uur.

Raadzaal

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst voor vrijdag 8 maart om 12.00 uur, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. U kunt zich ook ter plekke voor aanvang van het gesprek aanmelden, maar bij voorkeur eerder via e-mail. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. Raadsmededeling: Reactie op extern juridisch advies opgevraagd door de raad: intrekken van het paraplubestemmingsplan kwaliteitsbepalingen buitengebied door het college
  Het college heeft in december 2022 het concept-paraplubestemmingsplan kwaliteitsbepalingen buitengebied ingetrokken. Vervolgens heeft de raad extern juridisch advies ingewonnen. Het college reageert middels de agendeerde raadsmededeling op dit extern juridisch advies.
  Onderwerp van gesprek is de geagendeerde raadsmededeling. Tijdens dit rondetafelgesprek is het concept-paraplubestemmingsplan kwaliteitsbepalingen buitengebied geen onderwerp van gesprek en kan niet worden ingesproken over de ingediende zienswijzen
 2. Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
  Door de wijzigingen in de Wgr moet (ook) de GR Tribuut aangepast te worden. De GR Tribuut kent technische en tekstuele aanpassingen en wijzigingen die toezien op beleidskeuzes. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
 3. Woningmarktonderzoek gemeente Voorst
  Het college heeft samen met woningcorporatie IJsseldal Wonen een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek gaat in op de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen in de gemeente Voorst. Het woningmarktonderzoek wordt door het college gebruikt als input voor het volkshuisvestelijk- en woonbeleid van de komende jaren.

E-mailservice raadsstukken

Dankzij de e-mailservice kunt u een bericht ontvangen met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze service aan door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 06-50 06 46 08), de locogriffier (Marieke Titsing 06-50 06 46 10) of mail naar raad@voorst.nl.