Samen sterk in het buitengebied


De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden.

Kaart Twello Noord

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het platteland steeds beter te vinden. De uitgestrekte gebieden, waar vaak minder toezicht is, lenen zich voor criminele activiteiten zoals het stelen van landbouwmachines, het dumpen van drugsafval of het gebruiken van leegstaande schuren voor hennepteelt, een xtc-lab of mensenhandel. 

Samen
Ook de buitengebieden in de gemeente Voorst kunnen te maken krijgen met deze vorm van misdaad. De gemeente start daarom met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).  Het  buitengebied ten noorden van de Rijksstraatweg is hierbij aangewezen als pilot (zie kaartje). Hierbij werken overheidspartners zoals politie, brandweer, de gemeente Voorst, en het waterschap samen met de bewoners om het buitengebied veilig en schoon te houden. Met het keurmerk wordt informatie effectiever gedeeld en wordt de communicatie tussen de overheid en bewoners en bedrijven in het buitengebied verbeterd. Tegelijk is het keurmerk ook een stevig signaal naar personen of organisaties met criminele bedoelingen.  

Enquête 
Een van de eerste stappen om te komen tot dit keurmerk  is een enquête onder inwoners en bedrijven in het aangewezen buitengebied over hun beleving van veiligheid in de gemeente. Mede op basis van de uitkomsten van deze enquête, brengen de partijen de knelpunten in beeld, welke mogelijke oplossingen er zijn, en hoe ze de onderlinge kennisuitwisseling verder kunnen verbeteren. Binnenkort krijgen bewoners en bedrijven in dit buitengebied een brief met meer informatie over het keurmerk en de enquête in de brievenbus.  

Tips
Naast de enquête komen er ook tips voor bewoners en bedrijven over hoe ze onveilige of verdachte situaties kunnen herkennen, wat ze kunnen doen om de risico’s te verkleinen en waar ze terecht kunnen met vragen en meldingen.