Schaatsen in de gemeente Voorst


Bent u van plan om dit weekend ergens in de gemeente te gaan schaatsen op natuurijs of bij een van de ijsclubs? Houd dan rekening met elkaar en let ook dan goed op de geldende coronamaatregelen.

Schaatsen

Vermijd drukke plekken en houd 1,5 meter afstand van elkaar. Wilt u het ijs op? Blijf dichtbij huis en zoek vaarten en sloten in uw eigen omgeving om zo niet meer te reizen dan nodig is.

Coronamaatregelen rondom schaatsen

  • Houdt altijd, ook op en rond het ijs, 1,5 meter afstand
  • Zorg ervoor dat er geen groepsvorming ontstaat, ook niet in de buitenlucht

Bereikbaarheid 

De verkeersstromen moeten op gang blijven en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet altijd gegarandeerd zijn. Als het ergens te druk is, kunnen (toegangs)wegen naar het natuurijs of schaatsbanen worden afgesloten.

Schaatsen op eigen risico

De gemeente attendeert er nadrukkelijk op dat het ijs niet overal betrouwbaar is en schaatsen op eigen risico plaatsvindt. Ga niet schaatsen op de uiterwaarden van de IJssel. Vanwege een dalend waterpeil is het ijs zeer onbetrouwbaar en gevaarlijk! Ook het ijs op recreatieplas Bussloo is momenteel nog zeer onbetrouwbaar. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB), of check de website van de lokale ijsclubs:
IJsbaan Twello
IJsbaan Terwolde
IJsbaan Nijbroek

Meer informatie over schaatsen en het coronavirus vindt u ook op www.rijksoverheid.nl