Start traject natuurinclusieve landbouw


Drieëntwintig boeren in onze regio zijn in september gestart met een nieuw traject om te leren hoe ze natuurinclusieve landbouw kunnen toepassen in hun bedrijf.

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw wil zeggen dat de boeren bij alle activiteiten rekening houden met de natuur op en rond hun bedrijf: de (wilde) planten en dieren op het erf, akker, weiland, maar ook in naastgelegen bosjes of water.

Cursus en coaching

Het traject bestaat uit een cursus en coaching. “Ik denk dat het belangrijk is ons bedrijf op een goede manier door te geven aan de volgende generatie, daarom doe ik mee aan dit traject,” aldus één van de deelnemende boeren. Een groot deel van de deelnemers doet al aan natuurgerichte landbouw, bijvoorbeeld weidevogelbeheer of landschapselementen onderhouden. Er is vooral behoefte aan het uitwerken van onderdelen natuur inclusief voor het bedrijf. En hoe het inpasbaar is in het verdienmodel van het boerenbedrijf. Dit traject moet daar de komende 1,5 jaar handvatten voor bieden om stappen verder te komen.

Meer vraag naar duurzame landbouw

Vier Cleantech gemeenten hebben voor dit traject een zogenaamde POP3 subsidie binnengehaald. Zo kunnen zij boeren in deze regio ondersteunen en helpen in de stappen naar natuurinclusieve landbouw. Voor de regio is het belangrijk dat deze vorm van landbouw zich goed verder ontwikkelt. Het helpt de sector om te voldoen aan de maatschappelijke vraag naar meer duurzame manieren van werken.

Partners

Partners in dit project zijn de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Voorst en Brummen en LTO Noord afdeling Achterhoek Noord. Daarnaast is er samenwerking met Collectief Veluwe, ANV Veluwe IJssel Zoom en Natuurmonumenten. Het project is tot stand gekomen met ondersteuning van de Provincie Gelderland en de Europese Unie in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.