Steunbetuiging aan getroffenen geweld in Midden-Oosten en Afghanistan


Het college van burgemeester en wethouders leeft intens mee met alle slachtoffers en gewonden van het geweld door mens en natuur in het Midden-Oosten en in Afghanistan. De vlag bij het gemeentehuis hangt vandaag daarom halfstok.

Vlag halfstok voor het gemeentehuis

Wij wensen alle families, vrienden en andere naasten veel sterkte en kracht toe.