Steunbetuiging aan getroffenen van de aardbevingsramp in Marokko


Het college van burgemeester en wethouders leeft intens mee met alle slachtoffers en gewonden van de aardbevingsramp in Marokko.

Steunbetuiging aan getroffenen van de aardbevingsramp in Marokko

Wij wensen alle families, vrienden en andere naasten veel sterkte en kracht toe.