Steunbetuiging aan getroffenen van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië


Het college van burgemeester en wethouders leeft intens mee met alle slachtoffers en gewonden, en hun familie en andere naasten, van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

Steunbetuiging aan getroffenen van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië

Een ramp van ongekende omvang die ons stil maakt. We leven als gemeente Voorst mee met de getroffenen en met alle Turkse, Koerdische en Syrische Nederlanders die in angst en onzekerheid leven.