Stikstofruimte: Terug naar de Veluwe


“Verbazing, verwondering, ongeloof”, zijn de woorden die burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde uitspreekt over de laatste ontwikkelingen rondom Lelystad Airport. “Op de Noord-Veluwe zijn we zoekende naar stikstofruimte om huizen te bouwen, bedrijfsvestigingen mogelijk te maken en boeren te helpen. Vervolgens gaat de Schiphol Group zonder overleg Veluwse bedrijven opkopen om zo aan de voor hen benodigde ruimte te komen. Terwijl wij die ruimte voor onze samenleving hier al dringend nodig hebben. Ik roep het kabinet op om ervoor te zorgen dat deze rechten weer terugkeren in de gebieden waar ze zijn weggekocht.”

De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst trekken samen op in het overleg richting het Rijk over het onderwerp Lelystad Airport. Burgemeester Jan Willem Wiggers van Heerde meent dat stikstofrechten niet op deze manier verhandelbaar horen te zijn: “Het gaat om een collectief goed, dat voor onze samenleving beschikbaar hoort te zijn en te blijven. De verdeling hiervan hoort het onderwerp te zijn van een brede bestuurlijke afweging.”

Rechten overdragen

De gemeenten hebben nu per brief het kabinet gewezen op de ontstane misstand. Ook roepen zij het kabinet op om de ontwikkeling terug te draaien. Burgemeester Jan Willem Wiggers: “Zorg ervoor dat Schiphol Group deze rechten overdraagt aan de gebieden waar ze thuis horen. En zorg ervoor dat bij de herindeling van het luchtruim de routes zijn opgeheven waarin laag over onze steden, dorpen en platteland wordt gevlogen. Wij verwachten dat het kabinet een goed besluit neemt waarbij alle omstandigheden zijn meegenomen, één waarin het (sociale) welbevinden van onze bevolking het uitgangspunt vormt, in plaats van de vakantievluchten. En niet dat via een achterdeur de natuurvergunning van Lelystad Airport wordt gerepareerd.”

Niet alleen de samenwerkende zes gemeenten verbazen zich enorm over de pogingen van de Schiphol Group om aan voldoende stikstofruimte te komen. Ook vanuit de Provinciale Staten van Gelderland en vanuit andere overheden komen zeer kritische geluiden. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin zij het kabinet oproept deze ontwikkeling onmogelijk te maken.