Subsidie ‘Aanleg agroforestry’ voor duurzame landbouw met goed verdienmodel


Houtige gewassen (bomen en struiken) helpen om landbouwgrond minder kwetsbaar te maken voor klimaateffecten. Ze dragen bij aan de biodiversiteit en zorgen voor het vasthouden en infiltreren van water.

Dit landbouwsysteem, het zogenaamde agroforestry, kent verschillende vormen zoals voederhagen in de veehouderij, notenteelt als onderdeel van een kippenuitloop en voedselbossen.

Provinciale subsidie

De Provincie Gelderland wil boeren helpen bij het aanbrengen van houtige gewassen zoals voedselproducerende bomen en struiken in akkers en weilanden. Daarvoor zijn verschillende subsidies beschikbaar bij de Provincie Gelderland:

 

  • Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor het maken van een bedrijfsplan voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Hiermee krijgt de agrariër meer zicht op de persoonlijke situatie en wordt een beplantingsontwerp en een economische inschatting opgesteld. Meer informatie:
    gelderland.nl/subsidies/adviezen-voor-natuurinclusieve-kringlooplandbouw
  • Vanaf 1 november 2022 kunnen agrariërs de provinciale subsidie ‘Aanleg Agroforestry’ aanvragen voor de aanplant van bomen en struiken op percelen die ook in gebruik zijn voor akkerbouw, groenteteelt of veeteelt.

Agroforestry

Voor Gelderse landbouwers die met agroforestry aan de slag willen, is in september 2020 het Agroforestry Netwerk Gelderland opgericht. Het netwerk brengt boeren bij elkaar die meer willen weten over bomenlandbouw en voor het delen van kennis en ervaring. Provincie Gelderland is ook partner in het Agroforestry Netwerk Nederland. Vanuit het netwerk worden workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Ook agrariërs die nog niet bij het netwerk zijn aangesloten kunnen hier gebruik van maken. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Agroforestry Netwerk Gelderland? Sluit u dan aan bij het netwerk door aanmelding via agroforestry@hetbuitenburo.nl

Meer informatie over het netwerk en subsidiemogelijkheden: