Subsidie inkomstenderving Covid-19 kwam precies op tijd


De verenigingen waarderen het tempo waarmee de regeling tot stand is gekomen en het verwerken en uitbetalen van de aanvragen.

Subsidie verenigingen

In november 2020 publiceerde de gemeente Voorst een ondersteuningsregeling voor muziek-, culturele-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen en voor stichtingen en dorpshuizen. Deze organisaties konden tot 1 december 2020 een aanvraag indienen bij de gemeente voor financiële ondersteuning, de zogenaamde subsidie inkomstenderving Covid-19. Vijftig vrijwilligersorganisaties hebben een aanvraag gedaan. Deze aanvragen heeft de gemeente beoordeeld en sommige organisaties zijn, bij onduidelijkheden, benaderd voor een toelichting. Nog voor de kerstdagen zijn de organisaties schriftelijk geïnformeerd over de toekenning van de subsidie. En begin januari volgde de uitbetaling. De verenigingen waarderen het tempo waarmee de regeling tot stand is gekomen en het verwerken en uitbetalen van de aanvragen. Dit blijkt uit de verschillende reacties die de gemeente ontving: “De snelheid van verwerking en opstellen van deze regeling evenals het gebruik van begrijpelijke taal en de uiteindelijke toekenning van het subsidiebedrag vonden wij erg prettig”, bijvoorbeeld, en: “Deze subsidie kwam voor ons precies op tijd!”

Een wezenlijke aanvulling

Sinds de coronacrisis heeft toegeslagen hebben ook veel vrijwilligersorganisaties het steeds moeilijker. Ze hebben met de beperkingen nauwelijks inkomsten gehad. De gevolgen blijven nog lange tijd zichtbaar en voelbaar. Sommige organisaties hebben in 2020 al gebruik kunnen maken van de landelijke ondersteuningsmaatregelen. Maar er zijn ook organisaties die niet aan de voorwaarden voldeden en nergens aanspraak op konden maken. Dankzij de subsidie inkomstenderving Covid-19 van de gemeente komen zij deze periode toch door met financieel minder zorgen. Wethouder Harjo Pinkster: “Het is voor de kwaliteit van onze samenleving, en de leefbaarheid van de dorpen, belangrijk dat het Voorster verenigingsleven deze tijd goed doorkomt. Daarom is elke vorm van ondersteuning die wij kunnen bieden van belang.” Het aanvragen van de subsidie die betrekking had op de inkomstenderving over de periode maart tot en met september 2020 bleek eenvoudig en laagdrempelig. Er was een maximum uit te keren subsidie per categorie vastgesteld met een totaal beschikbaar budget van € 153.000. “Daar zijn we op enkele euro’s na onder gebleven. Het is goed om te horen dat de bijdrage voor verenigingen een wezenlijke aanvulling vormt op hun begroting, en zoals zij zeggen: zeker geen druppel op een gloeiende plaat.” aldus een tevreden wethouder Pinkster.

Eventueel vervolg

Afhankelijk van aanvullende budgetten, die de gemeente  mogelijk ontvangt van de Rijksoverheid en/of Provincie, kijkt de gemeente de komende tijd of een vervolg op deze regeling (voor schade die vrijwilligersorganisaties tijdens de huidige tweede lockdown lijden) mogelijk is.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst: Chris Frencken, coördinator maatschappelijke initiatieven: 0571 – 27 92 68, c.frencken@voorst.nl , of Ingrid de Croon, adviseur Sport en bewegen: 0571- 27 92 70, i.decroon@voorst.nl