Subsidie onderhoud rijksmonumenten


Als eigenaar van een rijksmonument kunt u een financiële bijdrage in de onderhoudskosten van uw monument krijgen. Deze subsidie, van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, is voor het normale, noodzakelijke onderhoud om het monument in een goede staat te houden.

monument

Deze subsidies zijn alleen gedurende een periode van twee maanden in het jaar aan te vragen. Deze periode start binnenkort. .

Twee soorten subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor de onderhoudskosten van rijksmonumenten. Het type monument dat u bezit is bepalend voor welke soort subsidie u in aanmerking komt.

  1. De Woonhuissubsidie.
    Deze subsidie kan aangevraagd worden door particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie.
  2. De Subsidie Instandhouding Rijksmonumenten (SIM).
    Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren van alle rijksmonumenten die géén woonhuis zijn.

Voor een aantal typen rijksmonumentale woonhuizen geldt dat zij voor beide soorten subsidies in aanmerking komen (mits zij dus een woonfunctie hebben): een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw, watertoren of een gebouw dat deel uitmaakt van een geregistreerd museum. Natuurlijk kunt u niet beide soorten subsidie voor dezelfde werkzaamheden aanvragen. U moet een keuze maken voor één soort subsidie

Woonhuissubsidie

U kunt zowel voor onderhoudswerkzaamheden als voor restauratiewerkzaamheden een Woonhuissubsidie aanvragen. Het gaat hierbij alleen om de monumentale onderdelen van het rijksmonument. De hoogte van de subsidie is 38 procent van de kosten die u maakt voor het reguliere onderhoud of restauratie van uw rijksmonument. Er is geen minimum- of maximumbedrag aan subsidie dat u kunt aanvragen.

U kunt elk jaar subsidie aanvragen in de periode tussen 1 maart en 30 april. Belangrijk om te weten is dat u alleen subsidie kunt aanvragen voor werkzaamheden die u in het voorgaande jaar gemaakt hebt. U kunt dus nu subsidie aanvragen voor werkzaamheden die u in 2020 uitgevoerd hebt. U kunt nu nog geen subsidie aanvragen voor werkzaamheden die u in de toekomst wilt gaan doen.

Subsidie Instandhouding Monumenten

Alle rijksmonumenten die geen woonhuis zijn kunnen een beroep doen op de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM). Dus ook groene of archeologische rijksmonumenten. De subsidie is bedoeld voor de kosten van het reguliere onderhoud van het monument. In tegenstelling tot de Woonhuissubsidie worden restauratiewerkzaamheden hier niet gesubsidieerd. Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie is dat u een plan heeft gemaakt met welke onderhoudskosten er nodig zijn in de komende zes jaar. De subsidie kunt u vervolgens ook voor die zes jaar aanvragen. Dit plan is gelijk een goed overzicht van wat er de komende zes jaar gebeuren moet, welke kosten daaraan verbonden zijn en hoeveel u daarvan gesubsidieerd krijgt.

De subsidie is 60 procent van de te maken onderhoudskosten. Het minimumbedrag aan subsidie dat u aanvragen kunt is 6.000 euro. Het maximumbedrag is drie procent van de herbouwwaarde van uw monument. Dit geldt voor gebouwde rijksmonumenten. Voor groene en archeologische monumenten en molens gelden andere bedragen.

De SIM kunt u elk jaar aanvragen tussen 1 februari en 31 maart. Anders dan bij de Woonhuissubsidie, kunt u de SIM subsidie aanvragen voor werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren. Dus niet voor werkzaamheden die al begonnen zijn of voltooid zijn.

Kenmerken beide subsidies op een rij

Voor de eigenaren van een rijksmonument die voor beide subsidies in aanmerking komen, hebben we hier de belangrijkste verschillen voor u op een rijtje gezet.

 WoonhuissubsidieSIM
Type rijksmonumentAlle rijksmonumenten met een woonfunctie, ongeacht het typeRijksmonumenten die volgens de SIM-regels geen woonhuis zijn (behalve de uitzonderingen)
WerkzaamhedenRegulier onderhoud en restauratieRegulier onderhoud
Aanvraag - werkzaamhedenSubsidie aanvragen in het jaar na afloop van de werkzaamhedenSubsidie aanvragen in het jaar voorafgaand aan de werkzaamheden, op basis van een zesjarenplan.
Aanvraagperiode1 maart – 30 april1 februari – 31 maart
Subsidiehoogte38 procent60 procent
Minimum-/maximumbedragGeenMinimum: 6000 euro Maximum: 3 procent van de herbouwwaarde (bij gebouwde monumenten)
Documenten die ingediend moeten wordenGespecifieerde facturen. Bij een aanvraag van meer dan 70.000 euro een inspectierapportDiverse documenten, zoals een inspectierapport en het zesjarig instandhoudingsplan

Meer informatie

Alle informatie over de subsidies vindt u op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten/subsidies. Heeft u vragen over het aanvragen van de subsidies bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed? Neem gerust contact op met de gemeente Voorst, Gerard Keijzer: 06-46 01 46 27, g.keijzer@voorst.nl