Subsidie voor verduurzaming van gebouwen vrijwilligersorganisaties


Sommige verenigingen en stichtingen in de gemeente Voorst hebben een gebouw in eigendom of beheer. Zij hebben te maken met een verhoging van energielasten. Voor de langere termijn kan dit financiële problemen opleveren. Daarom stimuleren wij het verduurzamen van hun accommodaties. Zo kunnen vrijwilligersorganisaties in de periode tussen 1 april en 1 oktober 2023 een eenmalige bijdrage aanvragen van € 3000,-.

Zonnepanelen op daken

Het college heeft de ‘subsidieregeling tegemoetkoming duurzaamheidsinvestering ten behoeve van verlaging energielasten vrijwilligersorganisaties’ vastgesteld. De bedoeling van deze regeling is om de stap tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen voor vrijwilligersorganisaties kleiner te maken. De bijdrage van € 3000,- kunnen zij inzetten voor het verduurzamen van hun gebouw, zoals een dorpshuis, een (sport)kantine of kleedruimtes. Als dit maatschappelijk vastgoed energiezuiniger is gemaakt, dan dalen het energieverbruik en de energielasten. Zo helpen wij vrijwilligersorganisaties om te werken aan een financieel gezonde en duurzame toekomst. 

Aanvraagformulier

Op overheid.nl vindt u de volledige subsidieregeling. Het aanvraagformulier vindt u hier. De bij ons bekende vrijwilligersorganisaties die in aanmerking kunnen komen voor de bijdrage, hebben hier inmiddels van ons een e-mail over ontvangen. Wij streven ernaar om iedere aanvraag binnen 8 weken na binnenkomst te beoordelen en de eventuele uitbetaling van de subsidie in gang te zetten.

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator maatschappelijke initiatieven van de gemeente Voorst, Chris Frencken: c.frencken@voorst.nl of 0571-27 92 68.

Meer mogelijkheden voor vrijwilligersorganisaties

Naast de eenmalige subsidieregeling zijn er veel andere manieren van ondersteuning mogelijk voor vrijwilligersorganisaties die willen verduurzamen. Zo biedt de gemeente onder andere een lening aan met een lage rente voor het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. En kunnen de energiecoaches of de energieadviseur u helpen met energievragen. Ook kunt u hulp van de medewerkers binnen het ontzorgingsprogramma Klimaatklaar Gelderland bij de provincie inschakelen. Wilt u gebruik maken van deze ondersteuning? Neem dan contact op met Jelleke Bosma, beleidsmedewerker duurzaamheid, via j.bosma@voorst.nl of 0571-27 93 50