Telefonisch tot 13.00 uur bereikbaar op 2 september


Op vrijdag 2 september 2022 is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 13.00 uur.

Die dag vinden er werkzaamheden plaats aan de telefooninstallatie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is die dag wel gewoon geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Spoedeisende vragen

Heeft u vrijdag 2 september tussen 13.00 uur en 14.00 uur een spoedeisende vraag? Bel dan voor de hieronder beschreven spoed vragende zaken naar de volgende nummers:

  • Bij spoedeisende zaken in de openbare ruimte (zoals een gevaarlijke wegverzakking, een rioolverstopping of een omgewaaide boom) die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag: 06 - 255 36 409.
  • Bij dreigend geweld of een crisissituatie belt u de politie: 112 of Veilig Thuis: 0800 -20 00.
  • Voor spoedeisende zorg voor jeugd: 0900 – 99 55 599.

Na 14.00 uur is het algemene nummer van de gemeente weer bereikbaar voor de spoedeisende vragen: 0571 – 27 99 11. Door middel van een keuzemenu wordt u dan doorverbonden met de diverse calamiteitennummers